ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครังจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ตั้ง ถนนประชาธิไตย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 035-525621-2 โทรสาร 035-525623ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
มุมสาระ วารสาร แผ่นพับ คู่มือ บทความ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
  1. คู่มือกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
  2. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
  3. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับจำเลย
  4. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับผู้ต้องหา
  5. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับผู้เสียหาย
  6. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับพยาน
  7. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
  8. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับการปล่อยชั่วคราว และการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM)
แบบฟอร์ม
คู่มือการติดต่อศาลเยาวชนและครอบครังจังหวัดสุพรรณบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

6

            เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา นายวีระ มหธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธียกเสาเอก เสาโท อาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีหลังใหม่ โดยมีผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการศาลยุติธรรม เข้าร่วมพิธี ณ ที่ก่อสร้างอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีหลังใหม่    
อ่านข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 8
พ.24/61
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
อ.130/58
ฟังคำพิพากษาคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.188/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.21/61
นัดเจรจาค่าเสียหาย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.39/61
นัดสอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.6/61
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.66/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.8/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.