ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครังจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ตั้ง ถนนประชาธิไตย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 035-525621-2 โทรสาร 035-525623
ข่าวล่าสุด


ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

29

          เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 นาฬิกา นางจริยา เฉลิมเผ่า ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “วันแม่แห่งชาติประจำปี พ.ศ.2560” ซึ่งสถานพินิจฯ จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ  ณ บริเวณลานกิจกรรม  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีเด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมตัวไว้พร้อมมารดาผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความรัก ความอบอุ่น ได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด แสดงความผูกพันต่อแม่ผู้ให้กำเนิด และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในการนี้มีคณะผู้พิพากษาสมทบ และผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

อ่านข่าว

ประกาศ
ตารางเวรที่ปรึกษากฏหมาย
  1. ประกาศ เรื่อง ให้ที่ปรึกษากฏหมายมาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเป็นเวรในวันทำการปกติและนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการ ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2559
  2. ประกาศ เรื่อง ให้ที่ปรึกษากฏหมายมาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเป็นเวรในวันทำการปกติและนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการ ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2560
  3. ประกาศ เรื่อง ให้ที่ปรึกษากฏหมายมาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเป็นเวรในวันทำการปกติและนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการ ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2560
  4. ประกาศ เรื่อง ให้ที่ปรึกษากฏหมายมาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเป็นเวรในวันทำการปกติและนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการ ประจำเดือน กรกฏาคม - กันยายน 2560

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ