ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครังจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ตั้ง ถนนประชาธิไตย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 035-525621-2 โทรสาร 035-525623


ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

7

              เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา นางจริยา เฉลิมเผ่า ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ นายบุญเสริม บุญเรืองรอด นิติกรชำนาญการ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ และข้าราชการศาลยุติธรรม เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2560 เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี มีความรู้สึกที่ดีต่อศาล ทราบถึงกระบวนการทำงานและวิธีการในการติดต่อราชการศาลยุติธรรม ณ วัดดอนมะเกลือ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

อ่านข่าว

ประกาศ
    ตารางเวรที่ปรึกษากฏหมาย
  1. ประกาศ เรื่อง ให้ที่ปรึกษากฏหมายมาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเป็นเวรในวันทำการปกติและนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการ ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2559
  2. ประกาศ เรื่อง ให้ที่ปรึกษากฏหมายมาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเป็นเวรในวันทำการปกติและนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการ ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2560
  3. ประกาศ เรื่อง ให้ที่ปรึกษากฏหมายมาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเป็นเวรในวันทำการปกติและนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการ ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2560
  4. ประกาศ เรื่อง ให้ที่ปรึกษากฏหมายมาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเป็นเวรในวันทำการปกติและนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการ ประจำเดือน กรกฏาคม - กันยายน 2560

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)