ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครังจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ตั้ง ถนนประชาธิไตย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 035-525621-2 โทรสาร 035-525623ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
มุมสาระ วารสาร แผ่นพับ คู่มือ บทความ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
  1. คู่มือกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
  2. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
  3. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับจำเลย
  4. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับผู้ต้องหา
  5. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับผู้เสียหาย
  6. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับพยาน
  7. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
  8. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับการปล่อยชั่วคราว และการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM)
แบบฟอร์ม
คู่มือการติดต่อศาลเยาวชนและครอบครังจังหวัดสุพรรณบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

3

       เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา นายวีระ มหธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม” โดยมีนางนุชนภา โพธิเนตร ผู้อำนวยการประจำสำนักงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องกาลพฤกษ์ 1 โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีจัดขึ้น โดยมีหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประกอบด้วย พนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี พนักงานสอบสวน ที่ปรึกษากฎหมาย สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี เรือนจำสุพรรณบุรี บังคับคดี และข้าราชการศาลยุติธรรม รวม 100 คน ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายวีระ มหธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี นายไพโรจน์ สุวรรณรัตน์ และนายภมร อนันตชัย ผู้พิพากษาฯ นายไชยา สังข์น้อย อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ต.อ.สมเดช เกษมสุข  ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบรี นายชูเกียรติ บุญทัน ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ นายณรงค์ สะอิ้งทอง ที่ปรึกษากฎหมาย ร่วมอภิปรายปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรม
อ่านข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด