ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครังจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ตั้ง ถนนประชาธิไตย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 035-525621-2 โทรสาร 035-525623

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี


รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่กลุ่มงานบริการประชนและประชาสัมพันธ์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035525621-2 ต่อ 17


เอกสารแนบ