ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครังจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ตั้ง ถนนประชาธิไตย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 035-525621-2 โทรสาร 035-525623

วันรพี 60

วันรพี 60
                  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ๒๕60 นางจริยา เฉลิมเผ่า ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ได้ร่วมกับศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลแขวงสุพรรณบุรี และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดสุพรรณบุรี จัดงาน “เทิดพระเกียรติ วันรพี 60” ขึ้น ณ อาคารศาลจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์  กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย โดยมีกิจกรรมดังนี้ ช่วงเช้า จัดให้มีพิธีสงฆ์ พิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ กิจกรรมเทิดพระเกียรติประกอบด้วยการจัดบอร์ดนิทรรศการและ                    ในเวลา 09.00 นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี                    ในช่วงบ่าย มีการแข่งกีฬาเชื่อมความสามัคคีประกอบด้วย กีฬาฟุตบอล  เพื่อเชื่อมความสามัคคีระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม