ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครังจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ตั้ง ถนนประชาธิไตย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 035-525621-2 โทรสาร 035-525623

โครงการ วันแม่แห่งชาติประจำปี พ.ศ.2560 ณ บริเวณลานกิจกรรม สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ วันแม่แห่งชาติประจำปี พ.ศ.2560 ณ บริเวณลานกิจกรรม สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี
          เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 นาฬิกา นางจริยา เฉลิมเผ่า ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “วันแม่แห่งชาติประจำปี พ.ศ.2560” ซึ่งสถานพินิจฯ จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ  ณ บริเวณลานกิจกรรม  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีเด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมตัวไว้พร้อมมารดาผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความรัก ความอบอุ่น ได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด แสดงความผูกพันต่อแม่ผู้ให้กำเนิด และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในการนี้มีคณะผู้พิพากษาสมทบ และผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว