ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครังจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ตั้ง ถนนประชาธิไตย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 035-525621-2 โทรสาร 035-525623

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา และคณะ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา และคณะ
         เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560  นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ในการนี้มีนางจริยา เฉลิมเผ่าผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ คณะผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ให้การต้อนรับ