ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครังจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ตั้ง ถนนประชาธิไตย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 035-525621-2 โทรสาร 035-525623

โครงการ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิธีการพิจารณาคดีและการติดต่องานศาล

โครงการ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิธีการพิจารณาคดีและการติดต่องานศาล
             เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา นางจริยา เฉลิมเผ่า ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ นายบุญเสริม บุญเรืองรอด นิติกรชำนาญการ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ และข้าราชการศาลยุติธรรม เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2560 เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี มีความรู้สึกที่ดีต่อศาล ทราบถึงกระบวนการทำงานและวิธีการในการติดต่อราชการศาลยุติธรรม ณ อ.บ.ต.ดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี