ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครังจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ตั้ง ถนนประชาธิปไตย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 0 3552 5621-2 โทรสาร 0 3552 5623

ประกาศเรื่อง ประกาศราคากลาง การปรับปรุงห้องควบคุมผู้ต้องหา ชาย-หญิง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารแนบ