ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครังจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ตั้ง ถนนประชาธิปไตย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 0 3552 5621-2 โทรสาร 0 3552 5623

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่
           เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการนี้ นายวีระ มหธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับนางสาวเนาวรัตน์ อัฌายกชาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีผู้พิพากษาฯ ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรม ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้           1. กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day บริเวณศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี           2. กิจกรรมปลูก – ขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อาคารศาลเยาวชนและครอบจังหวัดสุพรรณบุรีหลังใหม่