ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครังจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ตั้ง ถนนประชาธิปไตย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 0 3552 5621-2 โทรสาร 0 3552 5623

โครงการ กิจกรรมครอบครัวเข้มแข็ง

โครงการ กิจกรรมครอบครัวเข้มแข็ง
               เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา นายวีระ มหธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นางสาวปทิตตา สิริภาพโสภณ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “กิจกรรมครอบครัวเข้มแข็ง” เพื่อเสริมทักษะในการประกอบอาชีพให้กับบิดา มารดา ผู้ปกครอง เด็กและเยาวชนได้มีแนวทางในการประกอบอาชีพในชุมชน เพื่อหารายได้เสริมให้กับครอบครัว ทั้งยังเป็นการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง โดยมี บิดา มารดา ผู้ปกครอง เด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี