ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครังจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ตั้ง ถนนประชาธิปไตย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 0 3552 5621-2 โทรสาร 0 3552 5623

พิธีเปิดศาลปกครองสุพรรณบุรี

พิธีเปิดศาลปกครองสุพรรณบุรี
          เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 08.45 นาฬิกา นายวีระ  มหธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนางราณี  โกษาคาร ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี โดยมีนายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นประธานในพิธี  ณ ที่ทำการศาลปกครอง ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี