ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครังจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ตั้ง ถนนประชาธิปไตย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 0 3552 5621-2 โทรสาร 0 3552 5623

โครงการ บรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

โครงการ บรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
       เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะผู้พิพากษาสมทบฯ ร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการ “บรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9” ระหว่างวันที่ 10 – 25 ตุลาคม 2561 โดยมี นายวีระ มหธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ในการนี้มี ผู้อำนวยการ ข้าราชการศาลยุติธรรม เจ้าหน้าที่สถานพินิจฯ บิดามารดา และผู้ปกครองเด็กและเยาวชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ วัดไทรงามธรรมธราราม อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี