ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครังจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ตั้ง ถนนประชาธิปไตย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 0 3552 5621-2 โทรสาร 0 3552 5623

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าคารวะอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าคารวะอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7
        เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา นายวีระ มหธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนางราณี  โกษาคาร ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าคารวะอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 เพื่อรับทราบนโยบายและปรึกษาข้อราชการการบริหารราชการศาล